X

Prošireni estetički odgoj

Program Prošireni estetički odgoj: umjetnički eksperiment i politička kultura u mrežnom dobu je koncipiran tokom 2011. godine, a realizacija projekta je započela u 2012. godini i traje do proljeća 2014.

Program se održava u okviru programa Kulture 2007-2013 Europske komisije: Multimedijalni institut je nositelj projekta, s 4 partnerske organizacije – kuda.org (Novi Sad, Srbija), Kontrapunkt (Skopje, Makedonija), Berliner Gazette (Berlin, Njemačka) i Mute (London, Velika Britanija).

Taj novopokrenuti program se naslanja na neke dosadašnje aktivnosti Multimedijalnog instituta (bavljenje novim tehnologijama, promocija društvene teorije i teorije umjetnosti, izdavaštvo, zagovaranje slobodne kulture), no istaknuto istraživački karakter i obim međunarodne suradnje u ovom programu bitno nadilaze dosadašnje okvire.

Koncepcija programa može se sažeti u nekoliko crta: estetika nije samo (filozofska) disciplina, već ona predstavlja i ime jednog privilegiranog korpusa znanja koji je nastao u dobu Prosvjetiteljstva. U estetici se radi o umjetnostima, ali – još znakovitije – o formiranju čovjeka putem umjetnosti.  Od 1750-ih naovamo estetika stoga stoji na odlučujućem mjestu križanja kulturalne produkcije i političke prakse. A cilj “Proširenog estetičkog odgoja” jest ispitati relevantnost tako shvaćene estetike i estetičke edukacije u uvjetima novih digitalnih tehnologija.

U okviru projekta, Multimedijalni institut je organizirao sljedeće aktivnosti: predstavljanje časopisa MUTE, promocija knjige Howarda Slatera, konferencija “Ideja radikalnih medija”, izložba “Izgledi Arkzina”, predavanje Kennetha Goldsmitha “Nekreativno pisanje” i medijska akcija “Instaliranje javnosti”.

Program podupiru Europska komisija (Program Kultura 2007-2013), European Cultural Foundation, Ministarstvo kulture RH, Grad Zagreb.